ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na stránkách Mateřské školy U Školské zahrady!

Naše mateřská škola se nachází v Městské části Kobylisy v Praze 8. Budova školy je umístěna v klidném prostředí v zástavbě rodinných domů. Škola je obklopena velkou zahradou, která je využívána ve všech ročních obdobích.

Naše mateřská škola je dvoutřídní. Děti z obou tříd se denně setkávají při hrách i jiných činnostech, mohou se bez problémů navštěvovat, navzájem se poznávat a navazovat přátelské vztahy. Všechny paní učitelky vytvářejí v mateřské škole klidné a pohodové prostředí, v němž děti rozvíjejí své dovednosti a schopnosti, se kterými k nám přicházejí.

Jsme mateřská škola rodinného typu se zaměřením na fyzické a psychické zdraví dětí. Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu a ten je neustále doplňován.

             

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V DUBNU 2018.

                                          5. 4.  přednáška pro rodiče „ADHD“, přednáší PhDr. I. Bernardová

                                         17. 4. Den otevřených dveří pro rodiče budoucích dětí

                                         18. 4. ZUŠ – koncert (pro děti ze třídy Soviček)

                                         19. 4. divadlo v MŠ – „Kabaret“

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BUDE V ÚTERÝ 17. DUBNA 2018  OD 15 DO 17 HODIN.

ZÁPIS DO MŠ BUDE VE STŘEDU 9. A VE ČVRTEK 10. KVĚTNA 2018 OD 13 DO 17 HODIN viz Zápis do MŠ 

Spádovou oblastí mateřské školy U Školské zahrady 8 je MČ Praha 8 (bez Dolních Chaber, Ďáblic a Březiněvsi).