>PROVOZNÍ A ORG. ŘÁD

Nástup dětí

6:30 – 8:15 hodin (později po indiv. dohodě s rodiči)

Spontánní hra

Je řazena průběžně během dne, dle uvážení učitelek a potřeb dětí (alespoň 3 – 4x denně)

Řízené aktivity

Probíhají většinou dopoledne cca 8:45 – 10:00 hodin. Sledování televize Cca 1x týdně (20 min.), vždy spojené s předchozí či následnou aktivitou. Pohybové aktivity jsou zařazeny nejméně 3-4x denně ve formě relaxačních cvičení, cvičení na balančních míčích, spotánních her, hudebně pohybových aktivit ap. Vybavení je dostačující, je využívána velká herna a vybavená školní zahrada.

Pobyt venku

Dle počasí a stavu kvality ovzduší, co nejdéle. Využíváme školní zahradu a blízký lesopark. S dětmi se mohou venku provádět jak činnosti řízené, tak spontánní.

Odpočinek a spánek

Je zařazen v době od 13:00 do 14:30 hodin. Lehátka jsou uložena v samostatné místnosti, lůžkoviny se ukládají do přihrádek po jejich vyvětrání a pyžama jsou zavěšena na háčcích. Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 21 dnů, ručníky 1x týdně či podle potřeby, praní prádla je prováděno částečně mimo MŠ a dílem ve vlastní pračce, čisté prádlo se skladuje v prostorách k tomu určených, odděleně od prádla použitého.

Stravování

Svačiny se podávají 9:00 – 9:30 h a 14:30 – 15:00 h, oběd se vydává 11:45 – 12:30 h, časový odstup jídel je 2,15 a 2,30 h. Jídlo dětem podávají zaměstanci kuchyně.

Pitný režim

Je zajištěn po celý den. Dětem jsou podávány čaje, stolní voda, 100% ovocné koncentráty bez přísad cukru a konzervačních látek.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dle předpisu. Do jídelníčku jsou zařazovány netradiční potraviny a biopotraviny v rámci racionální výživy. Jídelníček je vždy vypracován tak, aby děti dostaly všechny složky potravy, které jsou důležité k jejich zdravému vývoji.

Ve třídách jsou k dispozici čističky vzduchu, které jsou používány dle uvážení učitelek.

Spolupráce s rodiči

O plánech a provozu jsou rodiče informováni na třídní schůzce v září, projeví-li zájem, mohou se účastnit i jejich přípravy, spolupracují při společných akcích a brigádách, o kterých jsou informováni na nástěnce. Mohou se kdykoliv domluvit na konzultaci s třídní učitelkou či zástupkyní MŠ. Lze domluvit individ. prohlídku MŠ. Každoročně připravujeme pro rodiče anonymní anketu, ve které mohou vyjádřit své připomínky, které pak jsou podnětem pro naší další práci. Úzce spolupracujeme s SRPŠ.

Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají mlčenlivost, nezasahují do soukromí, spolupracují s rodiči na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte.

Pedagogický sbor pracuje jako tým, ve spolupráci s provozními zaměstnanci.