AKCE MŠ

 

ČERVEN 2018

5.6. Rozlučka s předškoláky od 16 hod.

12.6. 16-17 hod. Den otců.

13.6. Divadlo v MŠ – dopoledne.

20.6. Bubnování v MŠ – dopoledne.

KVĚTEN 2018

2. 5. Čarodějnice v MŠ, dopoledne.

3. 5. Večerní spaní v MŠ od 19:00 hod, sférické kino “ Tajemství stromů“.

9. 5. – 10.5. Zápis do MŠ 13:00 – 17:00 hod.

14. 5. Besídka pro maminky od 16:00 hod – „Rosa“.

17. 5. Koncert – flétna od 16:00 hod.

18. 5. Společné fotografování.

25.5. Divadlo Jiskra “ Malované písničky“.

30. 5.  Celodenní výlet “ Zeměráj“.

DUBEN 2018

5. 4. přednáška pro rodiče „ADHD“, přednáší PhDr. I. Bernardová

17. 4. Den otevřených dveří pro rodiče budoucích dětí

18. 4. ZUŠ – koncert (pro děti ze třídy Soviček)

19. 4. divadlo v MŠ – „Kabaret“

BŘEZEN 2018

16.3. Divadlo Jiskra „Pohádka ze staré knihy“.

20.3. Přednáška pro rodiče v 17:00 hod, paní Žáčková „Vliv médií na vývoj dítěte předškolního věku“.

28.3. Divadlo v MŠ “ V malovaném vajíčku přinášíme písničku“.

ÚNOR 2018

9.2. Divadlo v MŠ – „Jo jo jo, ne ne ne“.

20.2. Od 8:00 hod – testy školní zralosti.

22.2. Přednáška pro rodiče – nástup do 1. třídy pohledem učitele; přednáší Mgr. Johanka Zummerová (učitelka 1. stupně v ZŠ U Školské zahrady).

23.2. 9:00 hod divadlo Jiskra – „Pralesní pohádky“.

26.2. Prima vizus – vyšetření očí (pouze pro přihlášené).

27.2. Karneval v MŠ.

LEDEN 2018

5.1. Zdravověda v MŠ od 9:30 hod.

18.1. Divadlo Jiskra od 9:00 hod.

18.1. Přednáška pro rodiče – Mgr. Hrušková od 17:00 hod.

29.1. Divadlo v MŠ – Zdravověda od 9:30 hod.

PROSINEC 2017

5.12. Mikuláš a čerti ze ZŠ (dopoledne).

7.12. Přednáška pro rodiče – paní Číhalová (od 17:00 hod).

14.12. Jarmark v ZŠ (od 15:00 hod).

18.12. Přijde Ježíšek.

19.12. Divadlo v MŠ (od 7:55 hod) “ Vánoce přicházejí“ ( příchod do MŠ nejpozději v 7:30 hod).

19.12. Vánoční dílny v MŠ (od 16:00 hod).

22.12. Besídka v Rose (od 10:00 hod).

LISTOPAD 2017

2.11. 17:45 hod lampionový průvod.

9.11. Třída Soviček – 8:00 hod despistáž.

21.11. Dopoledne divadlo v MŠ – Zdravé stravování.

22.11. Přednáška pro rodiče – školní zralost, Mgr. H. Imlaufová.

27.11. Jiří Helekal – Mikulášská.

ŘÍJEN 2017

3.10. Brigáda na školní zahradě.

5.10. Vánoční focení, příchod do 7:45 hod. Oblečení: teplý zimní svetr, zimní boty.

6.10. PODZIME, PODZIME – divadlo v MŠ(dopoledne).

9.10. – 13.10. Projekt PLODY PODZIMU.

20.10. KVĚTINOVÝ SALÓN ŠVADLENKY MADLENKY – divadlo Jiskra.

23.10. – 27.10. Projekt SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK.

24.10. VE ZDRAVÉM SKŘÍTKOVI ZDRAVÝ DUCH – divadlo v MŠ(dopoledne).

ZÁŘÍ 2017

13.9. Třídní schůzky od 17:15 hod.

15.9. Pohádka „Sůl nad zlato“ – divadlo v MŠ. Příchod dětí do MŠ do 8:00 hod.

21.9. Den armády a bezpečnostních složek – louka Žernosecká.