>OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Budova je pro účely mateřské školy plně vyhovující, děti se setkávají při hrách i jiných aktivitách, více se poznávají, navazují vztahy, pomáhají si.

K budově patří i školní zahrada, která je celoročně využívána, pokud je to možné během celého dne. Celý areál je v klidném a zdravém prostředí. Budova je využívána pouze pro provoz MŠ.

Dostatečně velké třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, který je stejně jako lůžka bezpečný a zdravotně nezávadný. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí a je průběžně doplňováno. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Zřizovatel: Městská část Praha 8 IČO: 60461837

Ředitelka MŠ: Mgr. Věra Staňková

Zástupce pro MŠ: Mgr. Daniela Švancarová

Školné:  690 Kč/měsíc

Stravné: celodenní – 40,- Kč/den (7 – letí 43,- Kč)

Provozní doba: 6:30 – 17:00 hodin

Maximální počet dětí v mateřské škole je 47.