ŠKOLNÉ

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro rok 2018/2019  je 690,- Kč za měsíc. Splatnost je určena nejpozději do 22. dne každého měsíce.