ZÁPIS

Výsledky o přijetí do MŠ

Spádovou oblastí mateřské školy U Školské zahrady 8 je MČ Praha 8 (bez Dolních Chaber, Ďáblic a Březiněvsi). 

Dokumenty, které je nutné předložit při zápisu:

  1. Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí.
  2. Vyplněný, lékařem potvrzený a podepsaný Evidenční list.
  3. Občanský průkaz žadatele nebo zákonného zástupce a rodný list dítě – k ověření.
  4. U cizinců – platný pas s povolením pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů a platný pas zákonného zástupce.

 

Informace k zápisu

Kritéria k přijetí do MŠ 2018_2019

DOKUMENTY K ZÁPISU:

Žádost o přijetí do MŠ 2018

Evidenční list – 1_strana

Evidenční list – 2_strana

Plná moc – souhlas zákonného zástupce