Vzhledem k současné situaci budou informace týkající se organizace zápisu do MŠ průběžně aktualizovány.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

AKTUÁLNÍ TERMÍN PŘIJETÍ ŽÁDOSTÍ JE NOVĚ 2.- 16. 5. 2020

MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH NEZBYTNÝCH DOKUMENTŮ K ZÁPISU

  • zaslání dokumentů na e-mail  matej.broucek@msuskolskezahrady.cz Je nutný elektronický podpis!
  • podání datovou schránkou- datová schránka kam zaslat dokumenty dvjy6u9
  • Dokumenty lze zaslat poštou U Školské zahrady 4 / čp. 1030, 182 00  Praha 8 – Kobylisy, případně obálku s dokumenty k zápisu vhoďte do šedé schránky v mezidveří školy (ZŠ tedy růžová budova U Školské zahrady 4) a oznamte přes interkom -KANCELÁŘ, že jste tam žádost vhodili. Obálku označte  ZÁPIS MŠ 2020/2021
  • osobní setkání (týká se především cizinců) je možné po předchozí domluvě a za podmínek, že je zájemce zcela zdravý.

Kontakt: Matěj Brouček, zástupce ředitele za MŠ, 284 680 871 , e-mail: matej.broucek@msuskolskezahrady.cz

DOKUMENTY NUTNÉ K ZÁPISU

  • vyplněná Přihláška
  • kopie Rodného listu dítěte
  • u dětí, které nemají ve školním roce 2020/2021 povinnost předškolní docházky- buď potvrzení o očkování od lékaře, nebo podepsané Čestné prohlášení k očkování a kopii očkovacího průkazu

 

Přijetí všech žádostí Vám potvrdíme emailem.

Vyplněný evidenční list budete v případě přijetí do MŠ odevzdávat později.

Výsledky zápisu zveřejníme na webových stránkách školky a na vývěsce před MŠ.

V případě, že je Vaše dítě přijato do jiné MŠ a dáte jí přednost, prosíme, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve, abychom mohli přijímat další děti.

Informace k nástupu do mateřské školy budou přijatým dětem zaslány během měsíce června e-mailem.

Informativní schůzka pro rodiče se uskuteční v měsíci září, termín bude upřesněn.

 

DOKUMENTY K ZÁPISU:

Nove-terminy-zapisu-deti-do-MS-2020-2021

Kritéria k přijetí u zápisu na školní rok 2020_21

Žádost o přijetí šk rok 2020_21 pdf

Žádost o přijetí šk rok 2020_21 doc

čestné prohlášení o očkování

Evidenční list