>INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

U Školské zahrady 4/1030, 182 00 Praha 8 – Kobylisy


INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI, které poskytují zákonní zástupci žáků a dětí v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4.

Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu

s § 16 školského zákona. Rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění předškolního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady. Údaje budou zpracovávány pouze školou jako správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou dále předávány. Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Praha 1. 3. 2017                                                                                                     Mgr. Dana Kvačková

ředitelka školy