>STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

STRAVNÉ


Číslo účtu: 171345396/0300

Výše stravného: celodenní 3-6 let  40,- Kč/den
celodenní 7 letí      43,- Kč/den
(celodenní 7 letí – k 31. 8. 2014 dosáhli 6 let)

Možnost placení:
Bezhotovostní:
běžný účet (zadat stálou platbu 760,- Kč/měsíc nejpozději k datu 20.tého
každého měsíce)
Běžné účty – na začátku každého měsíce vyvěsím seznam dětí s jejich
variabilním symbolem a částkou k placení.
hotovostně – složenkou (prosím jen výjimečně)
 

ŠKOLNÉ


Číslo účtu: 171345468/0300

POZOR JINÝ NEŽ STRAVNÉ

Výše školného: 705,- Kč /měsíc
Způsob placení stejný jako u stravného, variabilní symbol stejný jako u
stravného. Zadejte prosím trvalé příkazy k datu nejpozději 22 tého každého
měsíce. Částka je konstantní a zadáním trvalého příkazu nebudete muset na ni
myslet a vyhnete se nedoplatkům.

Kontakt: Ivana Martinovská – hospodářka MŠ, tel.: 737 100 608