Školné

Číslo účtu: 171345468/0300

POZOR JINÝ ÚČET NEŽ STRAVNÉ

Výše školného: 705 Kč/měsíc
Platba pouze bezhotovostní převodem na účet, variabilní symbol stejný jako u stravného.
Zadejte prosím trvalé příkazy k datu nejpozději 20. každého měsíce.
Částka je konstantní a zadáním trvalého příkazu nebudete muset na ni myslet a vyhnete se nedoplatkům.
 
Školné neplatí rodiče děti, které do 31.8.2019 dosáhnou věku 5 let (neplatí pro rodiče dětí, které mají odklad nástupu na ZŠ).

Kontakt: Ing. Jan Martinovský – hospodář MŠ a ŠJ MŠ, tel.: 702 178 759

e-mail: provoz@msuskolskezahrady.cz