Školné

Číslo účtu: 171345468/0300

POZOR JINÝ ÚČET NEŽ STRAVNÉ
 
Výše školného na školní rok 2022/2023: 345 Kč/měsíc
 
Platba pouze bezhotovostním převodem na účet, variabilní symbol stejný jako u stravného.
 
Zadejte prosím trvalé příkazy ke 20. dni každého měsíce.
 
Částka je konstantní a zadáním trvalého příkazu na ni nebudete muset myslet a vyhnete se nedoplatkům.
 
Školné neplatí rodiče dětí, které do 31.8.2022 dosáhnou věku 5 let.

Kontakt: Ing. Jan Martinovský – hospodář MŠ a ŠJ MŠ, tel.: 702 178 759

e-mail: provoz@msuskolskezahrady.cz