V případě, že je Vaše dítě přijato do jiné MŠ a dáte jí přednost, prosíme, oznamte nám tuto informaci co nejdříve, abychom mohli přijímat další zájemce.

Rozhodnutí o přijetí není potřeba vyzvedávat, zůstane uloženo ve spisu. Budete-li ho potřebovat, pište nejdříve na tento email matej.broucek@msuskolskezahrady.cz

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou (případně datovou schránkou). 

Informace k nástupu do MŠ budou přijatým dětem rozeslány na přelomu června a července.

Informační schůzka pro rodiče se koná vždy na začátku září.